1966

The quartet is founded.
Ernő Sebestyén Ernő 1st violin
István Párkányi 2nd violin
Gábor Fias viola
János Devich violoncello

1969

Tamás Szabó 2nd violin

1971

Károly Duska 1st violin

1976

Mihály Barta 1st violin

 

1980

Attila Falvay 1st violin

1998

György Éder violoncello

2000

János Fejérvári viola

2005

Erika Tóth 2nd violin

2015

Ferenc Bangó 2nd violin

2019

Zoltán Tuska viola